Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Archive for the ‘Aktivnosti na projektu’ Category

U okviru tradicionalnih seminara koje organizuje Istraživački i tehnološki centar iz Novog Sada, a koji se dešavaju na Tari u hotelu Omorika, ove godine će biti organizovan i seminar na temu LeanView definition in a new window koncepta. Ovaj seminar će biti izveden od strane Centra za LeanView definition in a new window Tehnologije, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, koji je formiran u  [ Read More ]

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ DRUGOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O LIN TEHNOLOGIJAMA – LEANTECH2013 U okviru LeanEA projekta, održana je druga međunarodna konferencija o lin tehnologijama održana je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 5-6. septembra 2013. godine. Organizator konferencije je bio Fakultet organizacionih nauka. Predsednik programskog odbora konferencije je bio prof. dr Milan Martić, dekan Fakulteta  [ Read More ]

 Tempus projekat LeanEA – Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting leanView definition in a new window Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia connections zvanično se završava 14. oktobra 2013. Međutim, ovo nikako ne znači i kraj saradnje svih učesnika na projektu ali i sa organizacijama sa kojima je ostvaren kontakt i saradanja u toku projekta. Kao  [ Read More ]

Tempus projekat LeanEA (511084-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPHES) objavljuje zahtev za ponudu za nabavku usluge eksterne revizije na tempus projektu. Dokument sa detaljnom specifikacijom potrebnih usluga mozete preuzeti OVDE.

5. i 6. Septembra 2013., u Beogradu, na Fakultetu Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu, biće organizovana druga LeanTech međunarodna konferencija. Kao i prethodne godine, konferencija će obuhvatiti sve oblasti primene leanView definition in a new window-a i sa naučnog i sa stručnog aspekta. Konferenciju organizuju Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Kragujevcu. Na internet adresi http://imi.fon.bg.ac.rs/leantech2013/ se nalaze svi podaci  [ Read More ]

Peti Festival nauke u Novom Sadu se održao 11. i 12. maja u centralnom kampusu Univerziteta u Novom Sadu. Bogat i raznovrstan program Festivala obuhvatio je preko 70 naučnih radionica, devet naučno-popularnih predavanja i organizovane obilaske naučno-istraživačkih laboratorija na Univerzitetu. U okviru Festivala je održana i radionica LeanView definition in a new window Games u organizaciji tima sa Departmana za  [ Read More ]

Trinaesta Međunarodna LeanView definition in a new window Menadžment Konferencija održaće se od 11. do 13. juna 2013. godine u Poljskoj, u gradu Wrocław. Manifestacija će se sastojati od plenarnih prezentacija, kratkih sesija za učenje (seminari), radionica i studija slučaja posvećenih sektorima proizvodnje, administracije, usluga i po prvi put – predviđen je poseban program za predsednike kompanija i direktore! Svaki  [ Read More ]

U subotu, 27. aprila 2013, na Fakultetu tehničkih nauka, održan je jednodnevni workshop, posvećen leanView definition in a new window igrama. U okviru predstavljenih igara, učesnici su se upoznali sa snagom velikog broja leanView definition in a new window principa i alata: identifikovanje i eliminisanje 8 gubitaka, prednost jednopredmetnog toka nad serijskom proizvodnjom, značaj skraćivanja transportnih puteva i smanjenja međusobnog razmaka radnih mesta, 5SView definition in a new window, kanbanView definition in a new window,  [ Read More ]

Tokom septembra, u Beogradu, na Fakultetu Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu, biće organizovana druga LeanTech međunarodna konferencija. Kao i prethodne godine, konferencija će obuhvatiti sve oblasti primene leanView definition in a new window-a i sa naučnog i sa stručnog aspekta. Konferenciju organizuju Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Kragujevcu. Očekuje se da će ova konferencija nadmašiti prethodnu i po broju  [ Read More ]

U subotu, 27. aprila 2013, biće održan jednodnevni workshop, posvećen leanView definition in a new window igrama. Trajanje workshopa i broj igara (za neke igre i broj ponavljanja) koje će biti sprovedene na workshopu, biće određen na osnovu broja prijavljenih učesnika. U planu su sledeće leanView definition in a new window igre: “Buckingham leanView definition in a new window game” (Copyright © PICSIE Books, 1991 to 2012, PICSIE Books, Box  [ Read More ]