Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Archive for the ‘Toyotinih 8 gubitaka’ Category

Neiskorišćena kreativnost i inovativnost radnika predstavlja značajan gubitak u procesima proizvodnje i pružanja usluga i javlja se svuda, a najčešće se pojavljuje u poslovnim procesima gde ne postoji mogućnost predlaganja za unapređenje poslovanja od strane zaposlenih. Osim što su radnici u takvim uslovima manje produktivni, lako se dešavaju i situacije koje za posledicu mogu imati  [ Read More ]

Nepotrebna kretanja predstavljaju značajan gubitak u procesima proizvodnje i pružanja usluga i najčešće nastaju u poslovnim procesima usled loše osmišljenih operacija, a mogu rezultirati u teškim, opasnim i stresnim rukovanjem materijalom od strane zaposlenih. Osim što su radnici u takvim uslovima manje produktivni, lako se dešavaju i povrede koje za posledicu mogu imati i velike  [ Read More ]

Greške u procesu predstavljaju značajan gubitak u procesima proizvodnje i pružanja usluga i najčešće nastaju u poslovnim procesima usled loše planirane proizvodnje/pružanja usluga, bilo sa akspekta greške u tehnološkim sistemima (mašinama) ili usled ljudskog faktora. One mogu nastati u svakoj od faza proizvodnje/pružanja usluga i posledica su prisustva operativnog rizika. Operativni rizik spada u kategoriju  [ Read More ]

Nepotreban zastoj u procesima proizvodnje i pružanja usluga predstavlja značajan gubitak, koji najčešće nastaje u poslovnim procesima usled loše planiranih vremena, bilo sa aspekta kreiranja proizvoda i usluge ili isporuke do krajnjeg korisnika. Ukoliko kupac u salonu nameštaja želi da odabere sobnu garnituru, informacija koju može dobiti od strane prodavca, a koja se odnosi na  [ Read More ]

Nepotrebno kretanje materijala, zaliha i resursa uopšte, predstavlja značajan gubitak, koji najčešće nastaje u poslovnim procesima usled loše planiranih putanja kretanja, bilo sa akspekta rastojanja ili količina u pokretu. Kada je reč o proizvodnim procesima, materijal može da se kreće od prijema na lokaciji za skladištenje, iz jednog skladišta na drugu lokaciju, ili sa lokacije  [ Read More ]

Ovo je gubitak za koji je “otac” leanView definition in a new window-a, Taichi Ohno rekao da je uvek imao najviše problema da objasni ljudima zašto je to trošak i kako da ga prepoznaju. Dok prevelika proizvodnja podrazumeva proizvodnju previše proizvoda, gubitak koji nastaje usled neodgovarajuće obrade posledica je obavljanja nepotrebnog rada. Ovaj tip gubitka može biti izazvan korišćenjem pogrešnih  [ Read More ]

U proizvodnim procesima, zalihe (inventar) treba da služe kao „mazivo“ za nesmetan tok proizvodnje. Međutim, veoma često zalihe predstavljaju ogroman problem u procesima iza kojih se kriju i mnogi drugi gubici definisani od strane Toyote. Nivelisanje proizvodnje, odnosno vremensko ujednačavanje proizvodnih operacija, doprinosi povišenju proizvodne efikasnosti i, samim tim, smanjenju nepotrebnih zaliha. Empirijski je dokazano  [ Read More ]

Sve aktivnosti unutar jednog poslovnog sistema (preduzeća) koje stvaraju troškove, a ne dodaju vrednost krajnjem proizvodu ili usluzi smatraju se gubicima. Kad god se pojavi bilo koja vrsta od osam Toyotinih gubitka u radu (koji su ranije predstavljeni), to je znak da je nastao nepotreban trošak. Toyotina proizvodna filozofija definiše preveliku proizvodnju kao najveći od  [ Read More ]

Prema ovom konceptu, neiskorišćenost potencijala radnika prepoznata je od strane stručnjaka Toyotine proizvodne filozofije kao uzrok velikih troškova. Naime, ljudi, odnosno zaposleni u nekom preduzeću njegova su najveća vrednost i potencijal u koji je neophodno ulagati, jer se, na kraju, uz dobro vođstvo, višestruko isplati. Ovaj gubitak jednostavno se definiše kao onaj koji nastaje usled  [ Read More ]

Prema ovom konceptu, nepotrebna kretanja se javljaju kod ergonomski loše osmišljenih procesa, a rezultiraju teškim, opasnim i stresnim rukovanjem materijalom. Osim što su radnici u takvim uslovima manje produktivni, lako se dešavaju i povrede koje za posledicu mogu imati i velike sudske i zdravstvene troškove za kompaniju. Prekomerno (nepotrebno) kretanje predstavlja otpad zato što troši  [ Read More ]