Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Archive for the ‘Issue 6’ Category

Jun 30

Lean Blog

Kao i svaki blog sajt, tako i ovaj nudi kratke prikaze ideja, događaja, razmišljanja autora. Na ovom sajtu je moguće naći obilje kratkih, ali korisnih informacija o konkretnim problemima koji se mogu javiti tokom implementacije leanView definition in a new window-a. Osnivač sajta je Mark Graban (consultant, autor više knjiga o leanView definition in a new window-u od kojih je “LeanView definition in a new window Hospitals: Improving Quality, Patient  [ Read More ]

Categories: Issue 6, Korisni linkovi

Prema ovom konceptu, sva vremena čekanja (proizvod spreman za dalju obradu, ali ipak čeka u nekoj od međuproizvodnih faza) moraju se anulirati. Kad god se proizvodi ne kreću u proizvodnom procesu ili se ne obrađuju na određenim operacijama, dolazi do gubitka usled nepotrebnih zastoja. Tipično, u klasičnoj proizvodnji, više od 95% vremena koje proizvod provede  [ Read More ]

by: Mike Rother, John Shook ISBN-10: 0966784308, ISBN-13: 978-0966784305 Iako je ova knjiga stara preko deset godina i dalje je jedna od najboljih knjiga za sticanje osnovnih znanja o mapiranju toka stvaranja nove vrednosti (Value Stream Mapping). Autori su jedan segment svog bogatog iskustva iz rada u oblasti leanView definition in a new window-a, preneli u ovu knjigu i pružili  [ Read More ]

Categories: Issue 6, Prikaz knjige

U periodu od 12. do 18. juna 2011. godine, organizovana je studijska poseta članova projekta Chalmers univerzitetu u Goteborg-u. Cilj posete je bio kontekstualno razumevanje odnosa između funkcionisanja LeanView definition in a new window proizvodnog sistema i osnovne filozofije i principa LeanView definition in a new window proizvodnje. U okviru studijske posete je bio organizovan petodnevni trening na temu filozofije, principa i strategije leanView definition in a new window proizvodnje,  [ Read More ]