Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Archive for the ‘Issue 10’ Category

Dec 31

Lean Games

U ljudskoj prirodi je igra i mnogi psiholozi tvrde da je igra ono što pomaže ljudima da dugo ostanu mladi, i telom i duhom. Igra je takođe jako dobar način da se nešto nauči, bez straha od skupih i teških posledica. Na sajtu LeanView definition in a new window Games, moguće je pronaći, za sada, pet igara koje pomažu da  [ Read More ]

Categories: Issue 10, Korisni linkovi

Sve aktivnosti unutar jednog poslovnog sistema (preduzeća) koje stvaraju troškove, a ne dodaju vrednost krajnjem proizvodu ili usluzi smatraju se gubicima. Kad god se pojavi bilo koja vrsta od osam Toyotinih gubitka u radu (koji su ranije predstavljeni), to je znak da je nastao nepotreban trošak. Toyotina proizvodna filozofija definiše preveliku proizvodnju kao najveći od  [ Read More ]

Michel Greif ISBN: 0-915299-67-4 Ovo je knjiga o vizuelnoj komunikaciji i primeni njenih principa. Vizuelna komunikacija podrazumeva sva sredstva koja javno prikazuju informacije tako da su dostupne svim potrebnim ljudima, u pravo vreme i na pravom mestu. Iako je prva asocijacija na vizuelnu komunikaciju prikazivanje slika ili video sadržaja, ključna stvar koja određuje da li  [ Read More ]

Categories: Issue 10, Prikaz knjige

Upoznajte se sa sistemom koji je Toyotu učinio najboljim proizvođačem automobila u svetu! Tokom januara i februara 2012. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, biće organizovana obuka o Toyotinom sistemu proizvodnje ili, kako se u poslednje vreme sve češće naziva, leanView definition in a new window filozofiji. Obuka će biti organizovana kroz tri popularna jednodnevna seminara (planirani termini  [ Read More ]