Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Archive for the ‘Issue 13’ Category

Tokom 6. i 7. aprila 2012. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, biće organizovana obuka o primeni LeanView definition in a new window metoda u IT menadžmentu. U petak, 2012-04-06, u svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka, biće održano plenarno predavanje u trajanju od 2×90 minuta, na kome će se prisutni upoznati sa ITIL-om v3 (Information Technology Infrastructure Library),  [ Read More ]

Knjiga LeanView definition in a new window Project Management predstvlja veoma konceptualno jasan prilaz koji govori u prilog tezi da se u savremenom okruženju organiacijom može upravljati primenom projektne filozofije. Sam autor, Lawrence Leach, bavi se primenom poslovnih alata za unapređenje procesa rada i upravljanja. Pre osnivanja svoje kompanije Lawrence je bio potpredsednik u nekoliko kompanija sa FORTUNE 500 liste  [ Read More ]

Categories: Issue 13, Prikaz knjige

Nepotrebno kretanje materijala, zaliha i resursa uopšte, predstavlja značajan gubitak, koji najčešće nastaje u poslovnim procesima usled loše planiranih putanja kretanja, bilo sa akspekta rastojanja ili količina u pokretu. Kada je reč o proizvodnim procesima, materijal može da se kreće od prijema na lokaciji za skladištenje, iz jednog skladišta na drugu lokaciju, ili sa lokacije  [ Read More ]

LeanView definition in a new window KanbanView definition in a new window University – http://www.leankanbanuniversity.com Na ovom sajtu je moguće pronaći obilje materijala, koji svakom mogu pomoću na putu ka leanView definition in a new window organizaciji. Neki dokumenti su u “zaštićenom” delu sajta, ali je potrebno samo registrovati se (registracija je jednostavna i besplatna i potrebno je utrošiti oko 1 minut), kako bi se dobio pristup tim dokumentima. Na  [ Read More ]

Categories: Issue 13, Korisni linkovi

U organizaciji Privredne komore Vojvodine, prof. dr Ivan Beker je održao predavanje o Toyotinom sistemu proizvodnje (leanView definition in a new window production) pred članovima Odbora Udruženja metalne industrije PKV, u trajanju od jednog časa. Tokom seminara, članovima Odbora je predstavljena istorija Toyote, odnosno, koreni leanView definition in a new window koncepta proizvodnje, osnovni gradivni elementi tog koncepta (5SView definition in a new window, SMED, 7+1 veliki gubitak, kanbanView definition in a new window sistem…),  [ Read More ]