Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Archive for the ‘Issue 14’ Category

Hiroyuki Hirano ISBN-13: 978-1-4200-9024-6 Ovo je druga knjiga, od 6 koliko se nalazi u ovoj seriji, i ona takođe sadrži dva poglavlja: 3. “Wastology”: Totalno eliminisanje gubitaka i 4. “5SView definition in a new window” Prilaz. I u ovoj, kao i u prvoj knjizi, autor koristi svoje bogato praktično iskustvo i čitaocu otkriva neke tajne kako da savlada jednu od  [ Read More ]

Categories: Issue 14, Prikaz knjige

Na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu organizacionih nauka organizovana je trodnevna obuka članova tima projekta LeanEA i studenata četvrte godine studijske grupe Operacioni menadžment. Obuka je održana tokom tri dana, od 30.03.2012. do 01.04.2012. godine, na Fakultetu organizacionih nauka. Program obuke je definisan tako da obuhvati kombinaciju konceptualnih znanja o nastanku i primeni lin (leanView definition in a new window)  [ Read More ]

Nepotreban zastoj u procesima proizvodnje i pružanja usluga predstavlja značajan gubitak, koji najčešće nastaje u poslovnim procesima usled loše planiranih vremena, bilo sa aspekta kreiranja proizvoda i usluge ili isporuke do krajnjeg korisnika. Ukoliko kupac u salonu nameštaja želi da odabere sobnu garnituru, informacija koju može dobiti od strane prodavca, a koja se odnosi na  [ Read More ]

Apr 30

Lean AM

LeanView definition in a new window.am je portal koji objedinjuje više izvora informacija o leanView definition in a new window-u i klasifikuje ih u nekoliko grupa (news, blogovi, video, podcast) i u okviru svake klase, moguće je pronaći veliki broj sajtova i linkova ka njihovim informacijama. Na žalost, izgleda da su neki sajtovi prestali sa radom, a da se link ka njihovim adresama i dalje  [ Read More ]

Categories: Issue 14, Korisni linkovi