Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Archive for the ‘Issue 24’ Category

5. i 6. Septembra 2013., u Beogradu, na Fakultetu Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu, biće organizovana druga LeanTech međunarodna konferencija. Kao i prethodne godine, konferencija će obuhvatiti sve oblasti primene leanView definition in a new window-a i sa naučnog i sa stručnog aspekta. Konferenciju organizuju Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Kragujevcu. Na internet adresi http://imi.fon.bg.ac.rs/leantech2013/ se nalaze svi podaci  [ Read More ]

Trinaesta Međunarodna LeanView definition in a new window Menadžment Konferencija održaće se od 11. do 13. juna 2013. godine u Poljskoj, u gradu Wrocław. Manifestacija će se sastojati od plenarnih prezentacija, kratkih sesija za učenje (seminari), radionica i studija slučaja posvećenih sektorima proizvodnje, administracije, usluga i po prvi put – predviđen je poseban program za predsednike kompanija i direktore! Svaki  [ Read More ]

LeanView definition in a new window Maintenance System Autori: Bodo Wiegand, Ralf Langmaack, Thomas Baumgarten ISBN-13: 978-3-9809521-4-9 Kao što naslov knjige glasi, autori se bave održavanjem u leanView definition in a new window sistemu. Kada se zna koliko se u leanView definition in a new window-u insistira na eliminisanju gubitaka, posebno gubitaka u vremenu rada, shvata se da se od tehnoloških / proizvodnih sistema očekuje da rade sa maksimalnim kapacitetom,  [ Read More ]

Categories: Issue 24, Prikaz knjige

U subotu, 27. aprila 2013, na Fakultetu tehničkih nauka, održan je jednodnevni workshop, posvećen leanView definition in a new window igrama. U okviru predstavljenih igara, učesnici su se upoznali sa snagom velikog broja leanView definition in a new window principa i alata: identifikovanje i eliminisanje 8 gubitaka, prednost jednopredmetnog toka nad serijskom proizvodnjom, značaj skraćivanja transportnih puteva i smanjenja međusobnog razmaka radnih mesta, 5SView definition in a new window, kanbanView definition in a new window,  [ Read More ]