Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Nepotrebna kretanja predstavljaju značajan gubitak u procesima proizvodnje i pružanja usluga i najčešće nastaju u poslovnim procesima usled loše osmišljenih operacija, a mogu rezultirati u teškim, opasnim i stresnim rukovanjem materijalom od strane zaposlenih. Osim što su radnici u takvim uslovima manje produktivni, lako se dešavaju i povrede koje za posledicu mogu imati i velike sudske troškove za kompanije. Ona mogu nastati u svakoj od faza proizvodnje/pružanja usluga i posledica su prisustva operativnog rizika. Operativni rizik spada u kategoriju posebnih rizika i specifičan je za svako posmatrano preduzeće.
Nepotrebni ljudski pokreti ogledaju se u lošoj ergonomiji hodanja, savijanja tela, podizanja na određenu visinu, rukovanja alatom i materijalima, zahtevanja angažovanja obe ruke u procesu umesto samo jedne, itd. Veoma korisno može biti snimanje poslovne operacije i komentarisanje iste sa operatorima od strane menadžmenta, tako da objektivno mogu da komentarišu svoje aktivnosti u cilju poboljšanja. Pored gubitaka koji se ogledaju u ljudskim pokretima, ovaj oblik gubitka takođe uključuje nepotrebno kretanje mašine, što izaziva dodatno održavanje, troškove energije i habanje mašine, što dovodi do problema održavanja predviđenog kvaliteta.

U Tabeli su prikazani simptomi, mogući uzroci i osnovni alati i tehnike za prevazilaženje problema nepotrebnih kretanja.

Tip gubitka Simptomi Mogući uzroci Osnovni alati i tehnike za prevazilaženje
 • Nepotrebna kretanja
 • Nepotrebna pomeranja ljudi ili materijala unutar procesa
 • Stalna potraga za alatima ili delovima
 • Prekomerna kretanja operatora
 • >Dvostruko rukovanje delovima
 • Niska produktivnost
 • “Presipanje iz šupljeg u prazno”
 • Loše osmišljena radna mesta
 • Loše stanje tehnoloških sistema (mašina), alata i materijala
 • Loš dizajn procesa
 • Organizacija radnih mesta
 • Kontinuirani tokovi u procesu
 • KaizenView definition in a new window
 • Standardizovani radni procesi
 • Vizuelni menadžment
 • Štoperica
 • Value stream mapping na nivou zahvata – elementarnih operacija
 • MTM

Mnogi proizvođači pokušavaju da uoče koje to poslovne operacije doprinose krajnjoj vrednosti njihovih proizvoda, a koje operacije predstavljaju visoko izražen gubitak nepotrebnih kretanja. Stoga, jedno od najboljih rešenja prilikom dizajniranja radnih mesta i celokupnog proizvodnog procesa jeste da zaposleni dobijaju delove na svojim operacijama upravo onako kako oni treba da stignu do njih, odnosno u pravilno postavljenim položajima, u pravom smeru i u pravo vreme. Pored smanjenja umora i nerviranja radnika, ovo rešenje u velikoj meri poboljšava zadovoljstvo klijenata kompanije, s obzirom da su izbegnuti eventualni dodatni troškovi usled loših kretanja, a koji u krajnjoj instanci mogu biti (a najčešće i jesu) uključeni u prodajnu cenu proizvoda.

Comments are closed.