Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Sep 30

This is Lean

This is leanView definition in a new window / Resolving the Efficiency Paradox
Autori: Niklas Modig, Par Ahlstrom
ISBN-10: 919803930X; ISBN-13: 978-9198039306

 Ova knjiga je, odmah po objavljivanju, postala najprodavanija knjiga u Švedskoj! To sigurno nije bez razloga. Naime, autori su uspeli da, na vrlo jednostavan način, prikažu onaj deo suštine leanView definition in a new window-a koji je mnogima izmicao. U mnogim knjigama se mogu naći elementi ove suštine, ali niko to nije tako jednostavno i tako eklsplicitno naveo.

U prvom delu knjige, autori na primeru dve pacijentkinje slikovito objašnjavaju razliku između leanView definition in a new window organizacije (u ovom slučaju bolnice) i klasične organizacije. Očigledno, nigde vreme nije toliko bitan element uspeha kao u zdravstvu, a leanView definition in a new window „napada“ sve gubitke, a posebno je skoncetrisan na vreme i zato je ovaj primer pun pogodak za ilustraciju te činjenice.

U daljem tekstu, autori započinju objašnjavanje efikasnosti, koja je toliko dugo izmicala razumevanju zapadnih organizacija (organizacija koje posluju u skladu sa principima masovne proizvodnje).

Koristeći vrlo jednostavnu matricu efikasnosti, koja stavlja u relaciju efikasnost resursa organizacije i efikasnost toka predmeta rada, autori objašnjavaju značaj usmerenosti na unapređenje efikasnosti toka predmeta rada, pa makar to značilo i snižavanje efikasnosti resursa (npr. iskorišćenje vremena rada mašina ili radnika), što je za mnoge organizacije spadalo u najtežu jeres.

Suština prednosti usmerenosti na unapređenje efikasnosti toka, u odnosu na efikasnost resursa, ogleda se u potrebi da se obezbede mnogi novi resursi, kako bi se postojeći (proizvodni) resursi maksimalno iskoristili. Trošak i neefikasnost ovih novih resursa daleko prevazilazi korist koja se dobija unapređenjem efikasnosti postojećih resursa i to je suština paradoksa koji autori objašnjavaju. Na prikazanoj matrici efikasnosti je prikazan „put“ koji organizacija sa efikasnim resursima mora da pređe da bi dostigla stanje efikasnog toka. Prvi korak je svesno snižavanje iskorišćenosti resursa (kako bi se stvorili uslovi za unapređenje toka), što je korak koji je spreman da preuzme samo onaj rukovodilac koji razume suštinu ovog paradoksa, a takvih je danas, na žalost, jako malo. Nakon unapređenja toka predmeta rada, sledi poboljšanje efikasnosti resursa, ali to nikako ne sme da se uradi na štetu ostvarenog efikasnog toka. Tek tada se može doći do gornjeg desnog kvadranta matrice, koji autori sa razlogom nazivaju Savršeno stanje. U ovom stanju, organizacija koristi minimum potrebnih resursa (kako proizvodnih tako i resursa za podršku), pri čemu u potpunosti ostvaruje ideju Taichi Ohnoa, koji je u jednom trenutku rekao da je suština uspešne organizacije u maksimalnom skraćivanju vremena koje protekne od trenutka kada kupac izvrši narudžbinu, do trenutka kada se proizvod isporuči i od njega dobije novac za tu narudžbinu. Efikasan tok predmeta rada znači upravo to.

Ovo je knjiga koju ne treba samo pročitati, već je treba prostudirati i dobro razumeti sve što su autori naveli. Nekada to znači i više puta iščitavati pojedine delove knjige, što može da konzumira prilično vremena, ali sve se to isplati kada se u praksi primeni ono što ova knjiga zagovara: unapređenje toka proizvoda.

Categories: Issue 27, Prikaz knjige

Comments are closed.