Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Mapping the Total Value Stream: A Comprehensive Guide for Production and Transactional Processes
Autori: Mark A. Nash, Sheila R. Poling
ISBN-10: 1563273594 ISBN-13: 978-1563273599

Ovo je još jedna knjiga o mapiranju toka stvaranja nove vrednosti. Kako nije prva knjiga napisana na ovu temu, autori su imali prilike da je formiraju, imajući u vidu kritike nekih prethodnih knjiga. Rezultat je da je ovo sigurno jedna od boljih knjiga napisanih o mapiranju toka stvaranja nove vrednosti.
Na početku knjige se nalaze uvodna poglavlja koja obuhvataju ono što i gotove sve knjige o ovoj oblasti: šta je ova tehnika, kako pomaže organizacijama da vide svoje gubitke, koji se simboli koriste i slično.
Nakon tog uvodnog dela, autori objašnjavaju ceo process koji rezultira konačnom mapom. Počinju sa definisanjem i objašnjavanjem podataka koje je potrebno prikupiti da bi se mapa uopšte mogla formirati, kao i izvore tih podataka. Zatim sledi objašnjenje kako transformisati konkretan proizvodni proces u oblik koji je pogodan za predstavljanje u mapi (kako odrediti i predstaviti vreme takta i ciklusno vreme, međuzalihe, način tranzicije delova sa jednog radnog mesta na drugo, dužina putanja kojima se kreću delovi i radnici i slično). Jedno od posebnih poglavlja u knjizi je posvećeno identifikovanju komunikacionih kanala i to i formalnih i neformalnih, što je u mnogim knjigama izostavljeno iz prostog razloga što su autori podrazumevali da to svi znaju i da nije potrebno bilo šta dodatno navoditi. Izgleda da su svi oni usvojili pogrešne pretpostavke.
Poseban deo knjige je posvećen projektovanju budućeg (željenog) stanja, gde je prikazano na koji način je moguće identifikovati oblasti mogućeg unapređenja, kao i nivo unapređenja. Na žalost, pošto su mnoga unapređenja strogo ograničena konkretnim procesima, u knjizi nije bilo moguće navesti i kako se pojedina unapređenja konkretno realizuju (iako ima primera, to nije dovoljno!).
Posle svega ovog, jedno poglavlje je posvećeno kreiranju plana akcije, odnosno, plana kako da se predstavljene promene sprovedu u delo, tačnije, navedeno je kako se formira i realizuje takav plan.

Categories: Issue 29, Prikaz knjige

Comments are closed.