Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Shingo Institute i Shingo Prize su dobili ime po japanskom industrijskom inženjeru Shigeo Shingo-u, koji je važio za jednom od vodećih svetskih stručnjaka iz oblasti operativne izvrsnosti. Dr. Shingo je često bio opisivan kao “inženjerski genije” koji je mnogim organizacijama pomogao da razumeju koncept, sistem i tehnike, koji su postali osnova za svetski poznat Tojotin proizvodni sistem (leanView definition in a new window ili KaizenView definition in a new window, kako se jos naziva ovaj sistem), a sada se često koristi i termin Tojotin poslovni sistem.

Dr Shingo je autor mnogih knjiga, uključijući i A Study of the Toyota Production System; Revolution in Manufacturing: The SMED System; Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-yoke System; The Sayings of Shigeo Shingo: Key Strategies for Plant Improvement; Non-Stock Production: The Shingo System for Continuous Improvement; and The Shingo Production Management System: Improving Process Functions. Osnovni razlog zašto su ga mnogi smatrali genijem je njegova sposobnost da shvati zašto se neki proizvod proizvodi na određen način, a zatim da to znanje iskoristi sa ciljem transformacije postojećeg načina proizvodnje u novi način koji je jeftiniji, brži i daje proizvod višeg kvaliteta.

Godine 1988., Utah State University u SAD, dodeljuje dr Shingou počasni doktorat za njegova životna dostignuća. Shingo Model™ je razvijen kao svetski standard za operativnu izvrsnost. Model uključuje dr Shingova iskustva kao i ključne koncepte ostalih vodećih stručnjaka u ovoj oblasti. Takođe, model je razvijen sa ciljem da obezbedi standard koji će usmeravati sve organizacije na putu ka njihovom unapređenju. Proces transformacije stvara kartu aktivnosti koja pomaže u skraćivanju vremena na putu usklađivanja kulture organizacije sa definisanim principima. Pošto pomenuti standard predstavlja zahteve najvišeg nivoa u celom svetu, organizacija koja dokaže da je uskladila svoje poslovanje sa datim zahtevima, time dokazuje da je ustvari sposobna da se takmiči na svetskom tržištu sa najboljim svetskim organizacijama.

Organizacija

Shingo Institute je neprofitna organizacija, čije je sedište na Utah State University, SAD. Misija organizacije je, po njihovim rečima, da usmeravaju lidere u stvaranju održive kulture izvrsnosti u njihovim organizacijama, koja će biti zasnovana na principima. Svoju viziju su definisali kroz težnju da postanu svetski priznati lideri u oblasti obuke i treninga lidera organizacija sa ciljem dostizanja izvrsnosti njihovih organizacija.

U Shingo Model™ za unapređenje organizacija, ugrađena su tri modela promene načina rada sa ciljem suštinske promene organizacija. Kada organizacija shvati i usvoji ove tri promene, promena kulture organizacije postaje jednostavnija i značajno se ubrzava. Ova tri modela promene su:
U organizaciji postoji jasna i jaka veza između principa, sistema i odgovarajućih alata.
Organizaciona izvrsnost zahteva usredsređenost i na ponašanje i na rezultate
Poslovni i upravljački sistemi usmeravaju ponašanje i moraju biti usklađeni sa pravim principima.
Principe, koji su deo Shingo Modela™ , moguče je primeniti na svaku organizaciju u bilo kom delu sveti i u bilo kom trenutku. Ovi principi predstavljaju najveći i najvažniji deo razloga zašto neka organizacija otpočinje transformaciju u skladu sa leanView definition in a new window-om, Six Sigma zahtevima, Upravljanjem totalnim kvalitetom, Just-in-Time načinom rada i ostalim programima za unapređenje poslovanja.

Shingo Institut se fokusira na tri bitne oblasti: obuka, ocenjivanje i dodeljivanje priznanja za ostvarene rezultate.

U okviru obuke, lideri se osposobljavaju da bolje razumeju njhihovu ulogu u procesu izgradnje kulture operativne izvrsnosti i kako da tu kulturu zasnivaju na definisanim principima. Takođe, menadžeri dobijaju obuku u vezi sa kreiranjem boljeg i usklađenog poslovnog sistema kompanije koji će usmeriti ponašanje zaposlenih u pravcu konzistentnog poštovanja definisanih principa i dovesti do razumevanja tih principa od strane svakog zaposlenog.

Fokus ocenjivanja organizaicija nije usmeren na dobijanje Shingo nagrade, već više na samo-ocenivanje koje sprovode organizacije, a koje se provodi na osnovu standarda koji je definisan u okviru Shingo nagrade, kako bi se organizacije mogle uporediti sa ostalim organizacijama ili čak i sa dobitnicima nagrade. Ovakvo samo-ocenjivanje zahteva iskren i pošten pristup i ako je to ostvareno, dobija se čvrsta osnova za strateški pristup kontinualnom unapređivanju rada orgnizacije.

Nagrada se dodeljuje svake godine i dobijaju je uspešne organizacije iz celog sveta, a dodeljivanje se vrši u okviru International Shingo Conference. Dobitnici nagrade mogu biti u bilo kojoj grani industrije, iz bilo kog dela sveta i nagradu mogu dobiti za dostizanje operativne izvrsnosti, ali i za istraživanje ili izdavanje publikacija koje doprinose proširenju ili poboljšanju korpusa znanja u vezi sa principima operativne izvrsnosti.

Nagrada se dodeljuje na osnovu bodovnog sistema, koji je definisan na sledeći način:
1. Kultura organizacije – 175 poena
1.1 Liderstvo i etika – 50 poena
1.2 Razvoj kadrova – 125 poena
1.2.1 Obrazovanje, trening – 50 poena
1.2.2 Opunomoćivanje i uključivanje – 50 poena
1.2.3 Okruženje i bezbednost – 25 poena
2. Kontinualno unapređenje – 400 poena
2.1 LeanView definition in a new window principi – 0 poena (eliminatoran kriterijum – ne donosi poene, ali može organizaciju da eliminiše)
2.2 Tok stvaranja nove vrednosti i procesi podrške – 400 poena
2.2.1 Odnosi sa korisnicima – 50 poena
2.2.2 Razvoj novog proizvoda / usluge – 25 poena
2.2.3 Radne operacije – 175 poena
2.2.4 Snabdevanje – 50 poena
2.2.5 Menadžment – 100 poena
3. Konzistentna kultura u celoj organizaiciji – 150 poena
3.1 Kultura organizacije u globalnom okruženju – 75 poena
3.2 Razvoj politike organizacije – 75 poena
4. Poslovni rezultati – 275 poena
4.1 Razvoj kadrova – 25 poena
4.2 Kvalitet – 50 poena
4.3 Isporuka – 50 poena
4.4 Troškovi – 50 poena
4.5 Finansijski uticaj – 50 poena
4.6 Uticaj na konkurentnost – 50 poena

U nastavku su prikazani dobitnici nagrada u prethodnim godinama:
2013 DePuy Synthes Ireland Cork, Ireland
Abbott Vascular Clonmel, Tipperary, Ireland
2012 Ethicon Inc. Juarez, Chihuahua, Mexico
Rexam Beverage Can, Águas Claras Cans, Águas Claras, Rio Grande do Sul/Viamão, Brazil
2011 Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda, São Paulo, Brazil, US Synthetic, Orem, Utah, USA
2010 John Deere, Power Products Greeneville, Tennessee, USA
Lycoming Engines Williamsport, Pennsylvania, USA

Nadamo se da će ovaj tekst poslužiti kao inspiracija našim organizacijama i da ćemo uskoro i mi imati neku od naših organizacija na ovom spisku.

Categories: Issue 29, Korisni linkovi

Comments are closed.