Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Previous - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Next

1. 3 Elements of Demand

Takođe poznato kao 3 pokretača klijentovog zadovoljstva, a to su kvalitet, cena i isporuka.

2. 3P: Production Preparation Process

Metod koji je sadržan u 3P je kreiran da poboljša kvalitet proizvodnog sistema. 3P treba razumeti kao strategiju kada nove mašine ili proizvodi treba da budu uvedeni ili kada se menja dizajn proizvoda ili klijetova potražnja. 3P filozofija prvo usmerava na kreiranje Toka procesa (obezbeđen kvalitet), zatim da se odluči i istraži kojim alatima će se obezbediti jednostavnost rada i toka, i na kraju koji kapacitet mašine je adekvatan da se postavi u ovako prilagođen i uređen tok procesa. Drugim rečima, sve počinje Tokom procesa. Priprema proizvodnje je veoma kreativan proces koji teži ka promenama i inoviranju načina obrade.

3. 5C

5C je tehnika u 5 koraka koja je veoma slična 5S i cilj je da se stabilizuje, održava i unapređuje najsigurnije i najbolje radon okruženje koje podržava kvalitet, troškove i isporuku. 5C su: Razjasnite – odvojite bitno od nebitnog Konfigurišite – mesto za sve i sve na svom mestu Očisti i proveri – ručno očistiti uočene nedostatke Usklađenost – Uveriti se das u standardi održavani i unapređeni Prilagoditi i sprovesti u praksi – svako sledi pravila, razume koristi i učestvuje u unapređenjima.

4. 5M of Production

Čovek, mašina, materijal, metod i merenje. Razumevanje ovih ključnih faktora proizvodnje i uspostavljanje standard su ključni koraci u jačanju proizvodnih procesa. Oni koji su praktično uključeni u unapređenje procesa su dodali i šesto M a to je menadžment.

5. 5Ps

Pravilo 5Ps se odnosi na održavanje efektivnog sastanka: Purpose –Svrha: Zašto sastanak treba biti održan Product/Pay-off – Proizvod: Šta je željeni rezultat sastanka Participants – Učesnici: Ko su učesnici sastanka Probable issues – Potencijalne teme: Koji su to problemi i pitanja koja će verovatno biti pokrenuta tokom sastanka Process – Tok sastanka – Kako će sastanak biti započet in a koji način će željeni rezultat biti postignut.

Previous - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Next