Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Previous - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Next

76. Zero Setups

Najčešći razlog za postojanje velikih serija u proizvodnim sistemima jeste postojanje dugačkih pripremno – završnih vremena, odnosno vremena podešavanja. Ako zamena alata na mašini, kako bi prozvela drugi tip proizvoda, oduzima nekoliko sati, tada jedino ima smisla puštati u proizvodnju velike serije svakog dela/proizvoda između dva podešavanja. Male serije proizvoda vode do povećanja broja podešavana i samim tim do smanjenja iskorišćenja kapaciteta. Stoga je eliminisanje podešavanja (odnosno svođenje vremena podešavanja mašine za izradu novog proizvoda na najmanju moguću vrednost – 1 minuta) osnovni preduslov za postizanje idealizovanog cilja lean-a: serije veličine 1.

77. Zero Surging

U JIT okruženju gde se delovi proizvode samo onda kada su potrebni, tok materijala kroz proizvodnu liniju je neprekidan sve dok ne dođe do nekih promena u planu proizvodnje, kao što su promene u količinama ili promene strukture proizvodnog programa. U tom slučaju sistem neće biti u stanju da odgovori na nastale promene bez angažovanja dodatnih kapaciteta u sistemu i doći će do kašnjenja. Stoga, stabilan plan proizvodnje i jedinstvena struktura proizvodnog programa su važni inputi za JIT sistem.

Previous - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Next