Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Previous - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Next

6. 5S

„5S“ predstavlja principe organizovanja radnog mesta, koji su definisani u Japanu i predstavljaju osnovu za sistematsko postizanje totalne organizacije, čistoće i standardizacije radnog mesta. Dobro organizovano radno mesto je sigurnije i pruža mogućnost za efikasniji i produktivniji rad izvršilaca. Sastoji se od 5 japanskih reči seiri, seiton, seiso, seiketsu i shitsuke. Značenje ovih reči je sledeće: Seiri (Sortiranje) - Eliminisanje svih nepotrebnih delova, alata i postupaka. Seiton (Organizovanje) - Mesto za sve i sve na mestu. Seiso (Čišćenje) – Održavanje radnog mesta čistim i urednim Seiketsu (Standardizacija) – Procesi rada trebaju biti standardizovani Shitsuke (Disciplina i trening) – Eliminisanje loših radnih navika i konstantno uvođenje dobri

7. 5Z

5Z je standard koji definiše procedure “5Z akreditacije”. To je šema za promovisanje, evaluaciju, održavanje i unapređenje upravljanja procesima koristeći “Genba Kanri” principe. 5Z je uopšteni termin za sl UKETORAZU (Don’t accept defects) UKETORAZU – Nemoj prihvatati nedostatke (defekte, oštećenja) TSUKURAZU – Nemoj praviti oštećenja BARATSUKASAZU – Nemoj praviti varijacije KURIKAESAZU – Nemoj ponavljati greške NAGASAZU – Nemoj nabavljati greške

8. 6 sigma black belt

Zaposleni koji poseduju crni pojas su tim lideri, odgovorni za projekte implamentacije unapređenja procesa u okviru poslovanja sa ciljem povišenja nivoa zadovoljstva kupaca kao i produktivnosti. Oni poseduju znanje i veštine da koriste 6 sigma metodologiju i alate. Obično moraju da završe četveronedeljni 6 sigma trening i da pokažu majstorstvo u ovoj oblasti kroz nekoliko realnih projekata unapređenja i ispit. Zaposleni sa crnim pojasom se obučavaju od strane onih koji posedu master crni pojas, a oni obučavaju zaposlene sa zelenim pojasom.

9. 6 sigma green belt

Zaposleni u organizaciji koji su obučeni za unapređenje metodologijom 6 sigma i upravljaju aktivnostima unapređenja proseca ili kvaliteta kao deo tima u okviru njihovog punog radnog vremena. Njihov nivo znanja i veština u vezi sa 6 sigma je manji nego kod zaposlenih koji imaju crni ili master crni pojas. Zaposleni sa zelenim pojasom igraju važnu ulogu u izvršavanju 6 sigma procesa na organizacionom nivou.

10. 6 sigma master black belt

Zaposleni sa master crnim pojasom su 6 sigma eksperti koji su odgovorni za strateške implementacije u okviru organizacije. Njihove osnovne odovornosti obuhvataju i trening i mentorstvo zaposlenih sa crnim i zelenim pojasom, pomoć u definisanju prioriteta, selekciji i kreiranju projekata velikog značaja, održavanje integriteta 6 sigma merenja, unapređenja i prepreka, razvoj, održavanje i revizija 6 sigma materijala za trening. Ova kategorija zaposlenih mora biti kvalifikovana da obučavaju druge 6 sigma fasilitatore metodologija, alata i primena na svim nivoima i funkcijama u organizaciji.

Previous - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Next