Tempus

Tempus supports the modernisation of higher education and creates an area of co-operation in countries surrounding the EU. Established in 1990, the scheme now covers 27 countries in the Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, North Africa and the Middle East. [READ MORE]

Latest Newsletter

Want to see the latest overview of the activities within the project? Check out the LeanEA Newsletter.

University of Novi Sad

The University of Novi Sad is now the second largest among six state universities in Serbia. The main University Campus, covering an area of 259,807m², provides the University of Novi Sad with a unique and beautiful setting in the region and the city of Novi Sad. [READ MORE]

Previous - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Next

31. Genjitsu

Japanska reč za istinu, odnosno činjenicu i ukazuje na stvarno stanje i dešavanja u proizvodnji ili poslovanju uopšte.

32. Group Technology

Grupna tehnologija podrazumeva grupisanje delova u “familije” ili grupe koje imaju slične zahteve po pitanju proizvodnih procesa. Delovi mogu biti grupisani po veličini, težini, ukusu, hemijskim karakteristikama, zahtevima za načinom proizvodnje, itd. Primena grupne tehnologije može za rezultat imati smanjenje zaliha, smanjenje količine potrebnih resursa i slično.

33. Hanedashi

Hanedashi je uređaj za automatsko izbacivanje delova i smanjuje rasipanje vremena kada radnik dolazi da stavi novi deo u mašinu. U mašinama bez hanedashi uređaja, radnik mora prvo da donese deo koji će sledeći da stavi u mašinu, da ga spusti, zatim da izvuče obrađeni deo iz mašine, spusti ga na pod, zatim uzima novi deo i stavlja ga u mašinu, a onda ponovo uzima onaj završeni proizvod. A sa handeshi uređajem, radnik može odmah da ubaci novi deo u mašinu, preuzme obrađeni deo i ide dalje. Kada se nekoliko mašina sa hanedashi uređajem postave u nizu, onda se formira takozvana „chaku-chaku“ linija, što znači „puni-puni“. Zbog automatskog izbacivanja, radnik može da radi istovremeno na nekoliko mašina sa malo gubitka vremena.

34. Heijunka

Heijunka je japanski termin koji znači „izjednačavanje“ ili „nivelacija“. U kontekstu Lean proizvodnje i Toyota proizvodnog sistema, Heijunka se odnosi na „nivelaciju proizvodnje“, odnosno „ravnanje proizvodnje“ što podrazumeva tehniku koju zaposleni uglavnom koriste za planiranje i terminiranje proizvodnih aktivnosti u cilju upravljanja zalihama i skraćenja vremena koje prođe od prijema porudžbine do isporuke proizvoda. Takođe, primenom ove tehnike se teži da se postigne proizvodnja odgovarajućeg miksa proizvoda u odgovarajućim količinama u skadu sa zahtevima kupaca. Heijunka omogućava stabilnost u procesu proizvodnje sa posebnim ciljem da se primeni i usvoji Lean proizvodna praksa kako bi se eliminisala MURA (neujednačenost kvaliteta u proizvodnji), kontrolisao MURI(preopterećenost proizvodnih resursa kao što su mašine ili radnici) i smanjila MUDA (škart u proizvodnji). Za razliku od tradicionalnih proizvodnih procesa koji podrazumevaju velike serije proizvoda, Heijunka podrazumeva male serije i na taj način obezbeđuje da fluktuacije u finalnoj fazi budu zanemarljive.

35. Hoshin Kanri

Sistem formi i pravila koji ohrabruje zaposlene da analiziraju situacije, kreiraju planove unapređenja, upravljaju performansama i preduzimaju adekvatne akcije. Primarna korist je da se aktivnost fokusira na ključne stvari koje su neophodne za uspeh.

Previous - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Next